Archive | 11 March, 2013

Stomach problems

Why did he get stomach problems NOW, when decreasing the dose? 

Continue Reading

Kari har återigen fått en ny omgång av SA

Den här gången fällde hon så att hon delvis blev helt naken

Continue Reading